INFORMASJON OM WOLFROAD 4X4, Rena, Åmot Kommune

Dette er Wolfroad 4x4:
Kjøreområdet ligger i Åmot Kommune, like nord for Rena. Det har lett ankomst fra nord og sør fra RV 3 gjennom Østerdalen. Det vil bli skiltet fra Rena i Hedmark.

Wolfroad kjørebeskrivelse

Terrenget:
Området er kupert skogsområde med åpne myrer og steinknauser med blanding av gammelskog og hogstflater. I størrelse er det ca. 7000 daa, ca. tre ganger så stort som gamle Trandum kjøreområde. Området er i dag midlertidig omdisponert med begrensning til å benytte hogstveier og lignende å kjøre på. (mange)


BILDEGALLERI FRA WOLFROAD


Dette er saken sakset fra Østlendingen:
I august 1999 anlegger skogeier i Åmot, Olaf Ilsaas, et off-roadanlegg i Søndre Oskjølen i Digeråsen. Anlegget er på snaut 7.000 mål og han får dispensasjon for motorisert ferdsel, det vil si å tilby terrengbilentusiaster å kjøre i skogen sin.

I 2003 vedtar Åmot kommune å omregulere området fra skogbruksområde til motorisert område for at aktiviteten skal kunne være permanent og ikke avhengig av dispensasjon.

Fylkesmannen fremmer innsigelse, og kommunen utarbeider et nytt reguleringsplanforslag.
Etter mye fram og tilbake, havner saken i Miljøverndepartementet i august 2004.
I mars 2005 tar departementet innsigelsen fra Fylkesmannen til følge. Fylkesmannen varsler kommunen at den ikke lenger får gi dispensasjon for terrengbilkjøring i Digeråsen.


Kommunen vedtar et nytt forslag til reguleringsplan, som nå er behandlet i departementet.
Avgjørelsen er endelig.

Møtereferat fra Stortinget / Avgjørelsen fra Bjørnøy til Åmot kommune / Artikkel i Østlendingen

Diskusjon om dette på offroad.no
/ og på pirate4x4

Opprop!

Underskriftskampanje på offroad.no for å få saken fremmet på nytt / samme på pirate4x4.no / og på NLCK

Reportasje på NRK-Østnytt om Wolfroad


Bilder:
NTC Winter Trophy 08 / NTC Winter Camp 07 / NTC Norwegian Offroad Trophy 06 / Norwegian Offroad Experience 04 / Norwegian Offroad Experience 03

Wolfroad opplevelser:
Reisebrev fra NTC WinterTrophy skrevet av Blom /

Video:
Rickien's video fra Pinsetreffet 06 (wmv) / Gærhølets video fra pinsen 2006 (Google) / bebe's video fra Pinsetreffet 03 (Google) / Gærhølets video fra NOE:2005 /

Kartverk:
Kart over kjøreområdet

Nærmeste overnatting:
Da grunneier ikke vil åpne for overnatting i kjørefeltet enda har vi et nært samarbeid med Mark og Herma som driver Campingen langs 215
Østra Æra Camping


View Larger Map  

 
Klubber som regelmessig arrangerer treff her:

*bebe / Børre Bratvold / 90747286
Takk til alle som ikke vet at de har bidratt med informasjon her!